klubbe_150x97
29.06.16

Kommunereformen - sluttvedtak

Kommunestyret vedtok 29.06.16 med 11 mot 6 stemmer å slå seg sammen i Orkdalsalternativet.

Les mer