lykke, glede, håp_200x95
06.10.16

Kjøkkenpraten - et nytt tilbud innen psykisk helse i Agdenes

Psykisk helse vil i samarbeid med Frivilligsentralen starte et lavterskeltilbud rettet mot mennesker med psykiske vansker. Målet er å skape en møteplass hvor man kan d...
Les mer