img1
09.10.09

Agdens kommune har 2 skoler.
Lensvik skole som er kombinert barne- og ungdomsskole (1 - 10. klasse).
Lysheim skole er barneskole (1 - 7. klasse).


Begge skoler har SFO-tilbud.
Kommunen har 2 barnehager, Lensvik barnehage og Mølnbukt barnehage.


 
Søknadsskjema for elevpermisjoner

Egenmeldingsskjema, Lensvik skole

Link til Foreldreutvalget for grunnskoleopplæring - FUG

 

Link til Itslearning

Skolerute 2017 - 2018 Lensvik og Lysheim skole

Skolerute 2016 - 2017 Lensvik og Lysheim skole

Skoletider 2016 / 2017