Etablererprøven

Obligatorisk prøve for alle som skal etablere og drive serveringsvirksomhet