Harald Grønningens premiesamling

23.12.11

Det er mulig å se skikongen Harald Grønningen sin premiesamling i Lensvik flerbrukshus.

Fakta om Agdenes kommune

19.10.09

Agdenes ligger i Sør-Trøndelag ytterst i Trondheimsfjorden.
Agdenes kommune består av : Ytre Agdenes med øya Leksa, Lensvik og Ingdalen.
Kommunen grenser i sjøen mot Hitra, Ørland og Rissa, mens kommunen har land- og sjøgrenser mot Snillfjord og Orkdal.
Oldtidsfunn viser at det har bodd folk her i tidlig steinalder, og av kongesagaene går det fram at konger har hatt tilhold i ytre del av Agdenes. Agdenes kommune ble opprettet i 1964 og har et landareal på ca. 318 km2. Kommunen har variert landskap og klima - fra innland til kyst. Agdenes er en jordbrukskommune. I tillegg til mjølkeproduksjon er jordbærdyrking og pelsdyroppdrett viktig.