cid:image003.jpg@01D34756.75B370D0Ferie for alle – et gratis ferietilbud til familier med svak økonomi.

Bli med på en aktiv sommerferie?

Uke 26: Ungdomsopphold, Sæby Fritidssenter, Danmark.       23. - 30. juni. (vedlegg: søknadsskjema og infohefte)
Uke 28: Familieopphold, Fonnfjellhotell, Meråker.                     9. - 13. juli.
Uke 28 : Familieopphold, Langvassheimen, Namdalseid.         9.- 13. juli.
Uke 30: Familieopphold, Vauldalen Fjellhotell, Røros.              23. - 27. juli.

Søknadsfrist 27.april

rypetoppen

I Norge lever 95 000 barn i vedvarende lavinntektsfamilie. 6500 av disse barna lever i Nord og Sør-Trøndelag. (Tallene er hentet fra bufdir.no, tall og statistikk på barnefattigdom i Norge.)
Dette gjør Røde Kors noe med, og tilbyr gratis ferie til barnefamilier med svak økonomi.
Ferie for alle skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

Målgruppa:
Familier med svak økonomi over en lengre periode.
Familier som har minst ett barn i alderen 6 - 13 år.
Familier som ikke har tilsvarende tilbud.
Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging.

*(Hele familien kan bli med så lenge de har et barn som er i alderen 6 – 13 år)

Nyhet! Vi har nå elektronisk søknadsskjema for våre familieopphold.

I disse linkene finner dere mer informasjon om Ferie for alle:

Ferie for alle Trøndelag

Facebook

Informasjonshefte om ungdomsoppholdet 2018

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsskjema ungdomsopphold