I forbindelse med reparasjon på ledningsnett i område Hegg/Værnes har det forekommet misfarget/grumset vann.


Vi anbefaler at det tappes godt inntil rent og klart vann kommer.