Helsestasjon og helsesøster

03.12.09

Helsesøstertjeneste, helsestasjon og jordmortjeneste ved Agdenes Legekontor i Lensvik.
Kontortid: Hverdager 0800-1530

Kontaktperson for tjenesten er:
Helsesøster: Siv Kristin B. Selbæk,
e-post: siv.selbaek@agdenes.kommune.no

Tlf. 72 49 22 56
 

 

Helsestasjon for barn og foreldre

Helsestasjonens oppgaver:

 • Forebygge sykdom og skade blandt barn
 • Fremme barns helse og trivsel
 • Opplysningsvirksomhet
 • Råd og veiledning til gravide
 • Oppfølging av barns utvikling og trivsel
 • Gjennomføring av anbefalt vaksinasjonsprogram
Helsestasjon for ungdom
 

Helsestasjon for ungdom
Tilbudet startet 28.01.2004, og gjelder gratis helsetjenester til ungdom.
Fra mars 2016 har vi åpent ondager i partallsuker fra kl. 16.00 - 18.30. 
Jordmortjenesten i Agdenes
Finner du nå under egen punkt i tjenestemenyen.

Skolehelsetjenesten

Helsesøster har fast kontortid ved Lensvik skole (for elever og lærere).

 • Medisinske undersøkelser av skolebarn på gitt alderstrinn
 • Oppfølging av enkeltelever
 • Vaksinasjon etter anbefalt program
 • Undervisning/helseopplysning i grupper og klasser
 • Tverrfaglig samarbeid
Reisevaksine
Helsestasjon har oversikt over vaksiner du bør ta til reiser til utenomeuropeiske land.

Ta kontakt i god tid for informasjon og for å få satt vaksine


Helsestasjon for ungdom_100x170

Helsestasjon for ungdom

11.12.09

 

Alle kvinner født 1991, og senere, får fra november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine).  Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinen til unge kvinner fordi den forebygger livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Her kan du lese mere: Tilbud om HPV- vaksine til kvinner født 1991 og senere.