Praktisk bistand er direkte hjelp i hjemmet og ytes til personer som selv ikke klarer dagliglivets gjøremål.

Målet er å beholde en høy grad av egenomsorg, slik at bruker kan bo hjemme så lenge som mulig. Eksempel på hjelp som kan ytes er renhold av rom som er i daglig bruk, skifte av sengetøy, klesvask, hjelp til å handle mat. Hjemmehjelpen gir også råd, veiledning og opplæring for at den som mottar hjelp, skal klare seg best mulig hjemme.

Hva koster det?
Prisen avhenger av husstandens inntekt og størrelse på folketrygdens grunnbeløp. Det er kommunestyret som bestemmer de årlige betalingssatsene.
Priser fra 01.01.2018:
For inntekter inntil 2G: kr    200 pr. mnd.
2G - 3G:                        kr    369 pr. mnd.
Over 3G:                       kr    861 pr. mnd.
Dette er abonnementspriser som du betaler uavhengig av hvor mange timer du får innvilget pr. måned.

Søk om tjenesten
Søknad sendes til Pleie og omsorg på rådhuset. Inntaksteamet behandler søknader fortløpende.
Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk innen 3 uker etter at tjenesteenheten har mottatt søknaden.
Vedtak på søknaden skal foreligge senest 3 uker etter at kommunen mottok søknaden.
Hvis du får innvilget hjelp, vil det i det skriftlige vedtaket stå, hva du får hjelp til, omfang, oppstart uke og betaling for tjenesten.

Lenke til søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Inntaksteamet for helse- og omsorgstjenester
Telefon: 72 48 22 75
E-post: inntaksteamet@agdenes.kommune.no Husk at sensitiv/konfidensiell informasjon IKKE skal sendes på e-post.                                     
Postadresse: Agdenes kommune, Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester, Harald Grønningens vei 10, 7316 Lensvik

Klage
Får du ikke innvilget din søknad, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.