orientering

Kjentmann 2017 - Postene henger ute til 20. september 2017

21.04.16

10 turmål i Agdenes er valgt ut som "kjentmannsposter".

Du kan gjennomføre turene over to år (16-17) eller ta alle turene hvert år og registrere deg begge årene. Du må da kjøpe registreringskortet begge årene.
Hel mappe kr 100.-. Bare registreringskort kr 50.-.

Disse er i salg på følgende steder:

  • Rådhuset
  • Coop Prix Lensvik
  • Coop Marked Mølnbukt
  • Joker Selva

I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit.

Det ligger ved kart og registreringskort. GPS.koordinatene er lagt inn på registreringskortet.
Kart: Målestokk 1: 50000

På postene er det satt opp skilt med navn og litt informasjon om stedet. På tavla henger det ei stifteklemme som en bruker på registreringskortet.

Når minst 9 poster er besøkt og registrert, sendes kortet til:

Agdenes kommune,
7316 Lensvik
eller leveres i serviceskranken på rådhuset.

En vil da motta diplom og være med på trekning av to gavepremier hvert år. De under 10 år og de over 70 år kan bli kjentmann etter 8 poster.
Premier trekkes 17. oktober 2017.

NB: Postene vil henge ute til 20. september 2017. (ikke 31. august som tidligere annonsert)
Fra 2018 vil det komme nye poster.

Tusen takk til velvillige grunneiere og lokale kjentmenn som har hjulpet oss til å få dette i stand.

GOD TUR!

 

Tidligere kjentmannsposter

26.11.09

Her kan de se tidligere kjentmannsposter: