Jordbruk

20.11.09

Kontaktperson for jordbruksaker:
Kommuneleder Bertil Meland
Epost: bertil.meland@agdenes.kommune.no
Telefon: direkte 72 49 22 35, sentralbord 72 49 22 00.

Fagkonsulent Knut T. Bolsø
Epost: knut.bolso@agdenes.kommune.no
Telefon: direkte 72 49 22 36, sentralbord 72 49 22 00.

Kommunen driver rådgivning og planlegging innen jord- og skogbruk og har det lokale ansvar for gjennomføring av landbrukspolitikken. Det innebærer forvaltningsansvar i medhold av jordlovskogbrukslovkonsesjonslovodelslov og en rekke andre lover og forskrifter som skal styre og regulere landbruksproduksjonen i kommunen.