Agdenes har en 20% stilling til kommunal kreftsykepleier.

Man trenger ikke henvisning fra lege for å ta kontakt med kreftsykepleieren og tilbudet er gratis.

Kreftsykepleier kan:

  • Tilby individuell hjelp og støtte, veiledning og oppfølging til mennesker med
    kreft og deres nærmeste pårørende.
  • Tilby hjemmebesøk eller samtaler og veiledning på telefonen.
  • Være et kontaktpunkt i kommunen og kartlegge behov/tilrettelegging og
    oppfølging i alle faser av sykdommen
  • Være et bindeledd til samarbeid med fastlege, sykehus og andre aktuelle
    parter.


Kommunal kreftsykepleier har kontordag en dag i uka - onsdager.

Telefon kreftsykepleier: 72492270 (vaktrom sykehjemmet) eller mobil: 93292043