Kunnskapsprøven i alkoholloven

Obligatorisk prøve for å få alminnelig salgs- eller skjenkebevilling