Næringsutvikling

20.11.09

Kontaktperson for jordbruksaker:
Kommuneleder Bertil Meland
Epost: bertil.meland@agdenes.kommune.no
Telefon: direkte 72 49 22 35, sentralbord 72 49 22 00.

Agdenes kommune ønsker å være en støttespiller for etablering av ny virksomhet
og utvikling av eksisterende næringsliv i kommunen.

Kommunens kjerneoppgaver i næringsutviklingsarbeidet er knyttet til:

  • rådgivning/bistand for etablerere
  • tilrettelegging av næringsområder og forretningsområder
  • utbygging av infrastruktur
  • kommunalteknikk

Næringsareal

20.11.09

Agdenes kommune har som mål at det skal være et tilbud av attraktive næringstomter i kommunen. Dette skal gi ekspansjonsmuligheter for eksisterende bedrifter, samt tiltrekke nye etableringer.

Retningslinjer for salg og utleie av næringsarealer
Avtale om salg/bortfeste av næringsarealer