Offentlig møte
Møte i Hovedutvalg næring og drift, 06.02.2017 10:00 - 00:00
Sted Rådhuset
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
[+]
0004/17 - KLAGE PÅ KONSESJONSVILKÅR UBEBYGD TOMT GNR. 14 BNR.
[+]
0006/17 - DRIFTSSTØTTE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING
[+]
0007/17 - REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER 2016 - RAPPORT