Offentlig møte
Møte i Hovedutvalg næring og drift, 16.10.2017 10:00 - 00:00
Sted Rådhuset
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
[+]
0022/17 - Grensejustering Grytdalen naturreservat
[+]
0023/17 - Konsesjon for erverv av eiendommen Grostad gnr. 82 bnr. 2
[+]
0024/17 - STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT