Offentlig møte
Møte i Hovedutvalg næring og drift, 21.08.2017 10:00 - 00:00
Sted Rådhuset
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
[+]
0018/17 - Søknad om støtte fra viltfondet driftsåret 2017/2018 - Agdenes bestandsplanområde for hjortevilt
[+]
0019/17 - Søknad om deling av eiendommen Øyangsfjellet gnr. 95 bnr. 36
[+]
0020/17 - SØKNAD OM KONSESJON FOR EIENDOMMEN GNR. 18 BNR. 32