Offentlig møte
Møte i Hovedutvalg næring og drift, 22.05.2017 10:00 - 00:00
Sted Rådhuset
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
[+]
0012/17 - STØTTE TIL KJØP AV MELKEKVOTER I 2016
[+]
0013/17 - TILBYGG TIL BOLIGHUS PÅ GNR 89/12 - Ny behandling etter klageavgjørelse
[+]
0014/17 - KONSESJONSVILKÅR GNR. 95 BNR. 72 - KLAGE
[+]
0016/17 - STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT TOM. APRIL 2017