Offentlig møte
Møte i Kommunestyret, 13.12.2017 10:00 - 00:00
Sted Rådhuset
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
[+]
0061/17 - Kommunal hederspris "Årets navn" 2017
[+]
0062/17 - Justering av husleiesatser
[+]
0063/17 - Betalingssatser for hjemmetjenester m.m.
[+]
0064/17 - Regulering av betalingssatsene i Agdenes musikk- og kulturskole
[+]
0065/17 - Regulering av betalingssatsene i barnehagene
[+]
0066/17 - Regulering av betalingssatsene i skolefritidsordning (SFO)
[+]
0067/17 - Regulativ for plan- og byggesaksbehandling
[+]
0068/17 - Gebyrregulativet for avløp
[+]
0069/17 - Regulering av driftsbudsjett 2017