Offentlig møte
Møte i Kommunestyret, 15.11.2017 10:00 - 00:00
Sted Rådhuset
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
[+]
0054/17 - Slamtømming i Agdenes - overføring til HAMOS
[+]
0056/17 - Justering av driftsbudsjett 2017
[+]
0057/17 - Søknad om reguleringsendring på gnr 89/12 i Selbekken - sluttbehandling