Offentlig møte
Møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 02.05.2017 09:00 - 00:00
Sted Rådhuset
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
[+]
0003/17 - Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
[+]
0004/17 - Befaring grendehus