Offentlig møte
Møte i Valgstyret, 22.03.2017 10:00 - 00:00
Sted Rådhuset
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
[+]
0001/17 - FASTSETTELSE AV STEMMESTEDER OG STEMMETIDER -
[+]
0002/17 - KUNNGJØRINGER
[+]
0003/17 - UTLEGGING AV MANNTALLET
[+]
0004/17 - FORHÅNDSSTEMMEGIVNING
[+]
0005/17 - AMBULERENDE STEMMEGIVNING FOR ELDRE OG UFØRE
[+]
0006/17 - LODDSALG M.V. I/VED STEMMELOKALET
[+]
0007/17 - OPPNEVNELSE AV STEMMESTYRER