Parkeringstillatelse

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser.