I Agdenes har kreftsyke og deres pårørende muligheter til å få hjelp, råd og støtte av både kommunal kreftsykepleier og regional kreftkoordinator.

Kreftforeningen har gitt midler til kreftkoordinatorstillinger i 191 av landets kommuner
og ønsker med denne satsningen å bedre kreftomsorgen for kreftrammede der de bor. 

Hva er en kreftkoordinator?

  • Kreftkoordinator skal i samarbeid med kommunene koordinere og tilrettelegge
    hverdagen for kreftsyke og pårørende best mulig.
  • Kreftkoordinator skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.
    Videreformidler kontakt med ressurssykepleier innen kreft i den enkelte SIO-kommune
  • Kreftkoordinator skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene på tvers av tjenesteområder
  • Kreftkoordinator skal bidra til tverrfaglig koordinering og samarbeid
    i kommunen og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten

Som regional kreftkoordinator består mye av arbeidet i et ”sørge-for-ansvar”, en koordinering
av kreftomsorgsarbeidet gjennom og via de ressursene som finnes i kommunene.

Liv Ågot Hågensen er regional kreftkoordinator for kommunene Orkdal, Meldal, Rindal,
Rennebu, Agdenes, Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya, Surnadal, Halsa og Skaun.
Det er etablert et nettverk av ressurspersoner innen kreft fra alle 12 kommuner. 20 kreftsykepleiere,
9 sykepleiere og 4 hjelpepleiere med videreutdanning innen kreftomsorg  har felles fagdager og kurs
for å øke kompetansen om kreftomsorg i den enkelte kommune.
Vårt mål er å bidra slik at hver enkelt kreftpasient og hans pårørende opplever best mulig oppfølging og livskvalitet i hele pasientforløpet.

Telefon: 930 41 176 eller 72 86 72 72 (mellom kl. 8 - 16) 
E-post: liv.agot.hagensen@skaun.kommune.no