Utleie av Lensvik flerbrukshus og utkvittering av nøkler