Print

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

12.09.11

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er mandag 14. september. Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å kunne stemme. Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal egitimere seg. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme.

Valg[1]_200x93

Kunngjøring om valgting

02.09.15
Valgting for Agdenes kommune

Godkjente valglister kommunestyrevalget 2015

18.06.15

Valgstyret i Agdenes har i møte 05.05.2015 godkjent valglistene til kommunestyret 14.09.2015

Manntall til offentlig ettersyn

27.07.15

Manntallet for Agdenes kommune er nå lagt ut til offentlig ettersyn.