Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

Du kan søke om å få hjelp til:

  • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)
  • Hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
  • Daglig stell
  • Sårbehandling
  • Veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • Hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk

Hva koster det?
Tjenesten er gratis.

Søk om tjenesten
Søknad sendes til Pleie og omsorg på rådhuset. Inntaksteamet behandler søknader fortløpende.
Vi forsøker å svare deg innen 21 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.
Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk, og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til på forhånd.

Lenke til søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Inntaksteamet for helse- og omsorgstjenester
Telefon: 72 49 22 75
E-post: inntaksteamet@agdenes.kommune.no  Husk at sensitiv/konfidensiell informasjon IKKE skal sendes e-post.                                                                           
Postadresse: Agdenes kommune, Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester, Harald Grønningens vei 10, 7316 Lensvik

Klage
Får du ikke innvilget søknad om hjemmesykepleie, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.