Formannskapets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2018-2021, Budsjett 2018