Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 03.07.2019

Datert:
02.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
17/219-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
Delutbetaling av tilskudd - SMIL - gnr. 92/11
Datert:
02.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
18/757-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL - gnr 4/1
Datert:
02.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
18/757-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL - gnr 4/1
Datert:
03.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
18/557-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Arne Eidsaunet
Dokbesk:
Ferdigattest gnr. 7/13
Datert:
03.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
18/312-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
Saksavslutning - drenering gnr 81/1
Datert:
03.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
18/742-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Sverre Pettersen AS
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Tillatelse til utslipp av sanitær og kommunalt avløpsvann - Mølnbukt barnehage gnr 5/4
Datert:
03.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
18/1021-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Gunn Berit Westerhaug Selbæk
Mottaker:
NAV Familie og pensjonsytelser Vadsø
Dokbesk:
Oversikt over barn med rett til kontantstøtte for juli 2019
Datert:
03.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
19/398-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
TrønderEnergi Nett AS, Jordet ATV Support - Entreprenør AS, Orkdal og Agdenes Lensmannskontor
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Tillatelse til stenging av veg og kryssing av kommunal veg med strømkabel - Ulkestadvegen
Datert:
27.06.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
19/398-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Jordet ATV Support - Entreprenør AS
Dokbesk:
Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan
Datert:
03.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
19/398-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
TrønderEnergi Nett AS
Dokbesk:
Fakturagebyr - Søknad om kryssing av kommunal vei ved Ulkestad, i Agdenes
Datert:
03.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
19/382-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Odd Arne Hustøft
Dokbesk:
Administrativt vedtak -Tillatelse til riving og oppføring av uthus/bod gnr 19/23