Åpningstidene på hovedbiblioteket er:
Tirsdager: kl. 12.00 - 15.00
Onsdager: kl. 17.00 – 20.00

Åpningstiden på Lysheim er torsdager kl. 14.30-17.30