Agdenes brannvesen:

Brann og redningstjenesten i Agdenes kommune er organisert slik:

Brannsjef: Bertil Meland tlf 72 49 22 35
Leder beredskap:  Brannsjef tlf 72 49 22 35
Leder forebyggende:  Brannsjef tlf 72 49 22 35
Feier: Frank Landrø tlf 957 73 672
Teknisk vakt:   tlf 480 35 600

Slottet brannstasjon og Lensvik brannstasjon

Brannvesenet skal være innsatsstyrke ved brannsituasjoner og andre akutte ulykker.
Kommunen har en brannordning som forteller hvordan brann og feiervesenet er organisert,
slik at lovpålagte oppgaver og andre oppgaver blir utført tilfredsstillende.

Agdenes brannvesen er tilknyttet alarmsentralen lokalisert på Sluppen i Trondheim.
Publikum varsler brann og andre ulykker over nødnummer 110
Regional fagsentral brann, Midt-Norge 110- sentral IKS registrer de meldinger som kommer inn og varsler da mannskapene i Agdenes.

Har du spørsmål om brannsikkerheten hjemme hos deg,
eller i din bedrift kan du ta kontakt med en av brannbefalet (72 49 22 00)

På Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine nettsider finner du masse informasjon om brannvern, tilsyn, beredskap, elsikkerhet, farlige stoffer, lovverk knyttet til disse områdene og masse annen informasjon.