Åpning av nytt medisin- og vaktrom ved Agdenes Helsesenter