Arealplanlegging

19.11.09

Kontaktperson for arealplansaker:

Plankonsulent Siv C. Westby
E-post: siv.westby@agdenes.kommune.no
Telefon: direkte 72 49 22 34, sentralbord 72 49 22 00.

- Spørsmål og henvendelser omkring reguleringsplaner og arealplanlegging
- Søknad om dispensasjon fra vedtatt reguleringsplan / arealplan

Arealplansaker er organisert under avdelingen næring og drift.
Politisk utvalg for arealplansaker er formannskapet.


Bestilling av oppstartmøte i forbindelse med private reguleringsforslag

Arealplaner på høring

Reguleringsplaner

20.11.09

Vedtatte reguleringsplaner
Til planene . (Klikk på "til planene"  for å komme tll listen over vedtatte reguleringsplaner). Planene har i hovedsak navn etter området de gjelder for, og er ordnet alfabetisk.
En del eldre planer er scannet inn, mens noen gamle planer ikke finnes i oversikten. Ta kontakt for spørsmål.
 
Planer under arbeid: Her er en oversikt over reguleringsplaner som er varslet igangsatt eller endret, og hvor de befinner seg i planprosessen:
Nord-Leksa
Selva industriområde: Varslet om oppstart av reguleringsendring.

Dispensasjon fra gjeldende arealplan / reguleringsplan

20.11.09

Formannskapet kan gi dispenasjon fra vedtatt arealplan,(kommuneplanens arealdel, reguleringsplan) (pbl § 19).