Asfaltering av kommunale veger og plasser er ferdig