Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Hva får du?
Vi overtar omsorgsoppgavene som du har til vanlig. Avlastning gis i institusjon.

Som pårørende får du:
•nødvendig og regelmessig fritid og ferie
•mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk

Søk om tjenesten:
Søknader behandles fortløpende av søknadskontoret. Vi forsøker å gi deg et svar innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta. Vi kommer vanligvis på hjemmebesøk og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til på forhånd. Lenke til søknadsskjema finner du nederst på denne siden.

Kontaktinformasjon:
Inntaksteamet behandler søknader for kommunale helse- og omsorgstjenester

Telefon: 72 49 22 76 
E-post: inntaksteamet@agdenes.kommune.kommune.no  Husk at sensitiv/konfidensiell informasjon IKKE skal sendes på e-post. 
Postadresse: Agdenes kommune, Harald Grønningens vei 10, 7316 LENSVIK 

Lenke til søknadsskjema                                                                                                   

Klage:
Får du ikke innvilget avlastning, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og om klagefrist.