Barne og familievern

26.10.09

Barneverntjenesten for Agdenes kommune er tilknyttet
barneverntjenesten for Orkdal, Meldal kommuner.

Velkommen til barneverntjenesten i Orkdal, Meldal, Agdenes(nettside)


Meldinger til barnevernet:

Telefon 72 48 30 00 (sentralbord Orkdal kommune) Åpningstid: 08.00 - 15.00

Utenom åpningstid: Ring politi 02800

Ved behov for akutt legehjelp kontakt: LiO (legevakten i Orkdalsregion) 72 48 01 00


Stiftelsene Vi tror deg og Utsattmann har laget et nettsted med spørsmål og svar om seksuelle overgrep.
Du kal lese mere på www.overgrep.no

Kråd logo

Om å melde til barnevernet

13.11.14

Mange er i tvil om når det er riktig å melde fra til barnevernet. Det kriminalitetsforebyggende råd (Kråd) har utviklet 10 spørsmål og svar for å hjelpe deg til å melde fra når du er bekymret for et barn.

10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet.

Lenke til Kråd sin hjemmeside