img1
09.10.09

Agdens kommune har 2 skoler.
Lensvik skole som er kombinert barne- og ungdomsskole (1 - 10. klasse).
Lysheim skole er barneskole (1 - 7. klasse).


Begge skoler har SFO-tilbud.
Kommunen har 2 barnehager, Lensvik barnehage og Mølnbukt barnehage.

Sammen om barn

28.02.17

En interaktiv modell som skal være til hjelp i det tverrfaglige og forebyggende arbeidet.

Å sikre en god barndom er den beste investering vi som samfunn kan gjøre.
Tidlig innsats er viktig.

Klikk på symbolene for å lese mer om de enkelte elementene i modellen.

digital modell Agdenes_400x367.jpg