Bredskapsstyrken i Agdenes består av 3 befal med kontinuerlig dreiende vakt og
brannmanskaper tilknyttet Lensvik brannstasjon og Slottet brannstasjon

Brannkonstablene har ingen fast vaktordning.
Innsatspersonellet blir alarmert via alarmeringsutstyr.