Ergoterapi- , helsestasjons- og legetjenesten gjennomførte høsten 2018 en brukerundersøkelse.
Undersøkelsen er et verktøy for å måle opplevd kvalitet og brukes som et ledd i kvalitetsutvikling, jf. Helsedirektoratets krav til ledelse og kvalitetsforbedring. Det var KS sin mal som administreres på
www.bedrekommune.no, som ble brukt.

Her presenteres vi resultat fra undersøkelsene:

Ergoterapitjenesten:
Jevnt over er resultatene etter brukerundersøkelsen bra. 22 personer ble invitert til å delta, 27 % svarte på undersøkelsen og resultatet er sannsynligvis representativt.

Resultat:
Samme resultat som landsgjennomsnittet på Respektfull behandling (5,7 mot 5,7)

Samme resultat som landsgjennomsnittet på Brukermedvirkning (5,2 mot 5,2)

Lavere resultat enn landsgjennomsnittet på Resultat for bruker (4,5 mot 4,8)

Lavere resultat enn landsgjennomsnittet på Pålitelighet (5,0 mot 5,6)

Lavere resultat enn landsgjennomsnittet på Tilgjengelighet (5,1 mot 5,2)

Lavere resultat enn landsgjennomsnittet på Informasjon (3,7 mot 4,7)

Lavere resultat enn landsgjennomsnittet på Fysisk miljø (2,5 mot 5,2)

Lavere resultat enn landsgjennomsnittet på Personalets kompetanse (4,6 mot 5,6)

Lavere resultat enn landsgjennomsnittet på Samordning (4,6 mot 5,6)

Lavere resultat enn landsgjennomsnittet på Helhetsvurdering (4,8 mot 5,4)

Det vil bli gjennomført ny brukerundersøkelse før sommerferien 2019 for å evaluere tiltakene som er satt i gang.
 

Helsestasjonstjenesten.
64 personer ble invitert til å delta i brukerundersøkelsen. 32 % svarte på undersøkelsen og resultatet er sannsynligvis representativt.

Resultat:
Høyere resultat enn landsgjennomsnittet på Pålitelighet (5,6 mot 5,4)

Høyere resultat enn landsgjennomsnittet på Tilhørighet (5,6 mot 5,3)

Høyere resultat enn landsgjennomsnittet på Informasjon (5,3 mot 5,2)

Høyere resultat enn landsgjennomsnittet på Personalets kompetanse (5,6 mot 5,4)

Høyere resultat enn landsgjennomsnittet på Helhetsvurdering (5,6 mot 5,5)

Høyere resultat enn landsgjennomsnittet på Fysisk miljø (5,4 mot 5,3)

Samme resultat som landsgjennomsnittet på Respektfull behandling (5,6 mot 5,6)

Samme resultat som landsgjennomsnittet på Resultat for bruker (5,1 mot 5,1)

Samme resultat som landsgjennomsnittet på Brukermedvirkning (5,1 mot 5,1)

Lavere resultat enn landsgjennomsnittet på Samordning (3,3 mot 5,0)

 

Helsestasjon vil i 2019 jobbe aktivt med kvalitetsforbedring på det som inngår under samordning og inviterer brukere til ny undersøkelse høsten 2019.

 

Legetjenesten.
Vi hadde en forventning om at 80 personer deltok på brukerundersøkelsen i perioden den pågikk. 7 % svarte på undersøkelsen og resultatet er sannsynligvis ikke representativt..

Resultat:
Høyere resultat enn landsgjennomsnittet på Respektfull behandling (5,8 mot 5,7)
Lavere resultat enn landsgjennomsnittet på Resultat for bruker (4,3 mot 4,7)
Lavere resultat enn landsgjennomsnittet på Brukermedvirkning (5,1 mot 5,2)
Lavere resultat enn landsgjennomsnittet på Pålitelighet (5,2 mot 5,6)
Lavere resultat enn landsgjennomsnittet på Tilhørighet (5,1 mot 5,2)
Lavere resultat enn landsgjennomsnittet på Informasjon (3,8 mot 4,6)
Lavere resultat enn landsgjennomsnittet på Fysisk miljø (2,5 mot 5,2)
Lavere resultat enn landsgjennomsnittet på Personalets kompetanse (4,7 mot 5,6)
Lavere resultat enn landsgjennomsnittet på Samordning (4,7 mot 5,3)
Lavere resultat enn landsgjennomsnittet på Helhetsvurdering (4,8 mot 5,4

 

Legekontoret skal gjennomføre en ny brukerundersøkelse om kort tid pga. lav svarprosent. De som deltar i undersøkelsen vil direkte hjelpe legetjenesten til å bli bedre.