Budsjettet vedtatt - store investeringer også i 2010.