Formålet med demensteamet er å bistå personer med demens- symptomer og deres pårørende. Vi reiser ut på hjemmebesøk for samtale og kartlegging. Demensteamet samarbeider med fastlege, hjemmesykepleien og ellers andre aktuelle tjenester eller instanser.

Dette tilbudet er redusert under byggeperioden som pågår og forventes gjenopprettet etter byggeslutt av Agdenes helse- og omsorgssenter, beregnet til januar 2020.

Vi kan tilby:
•Samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale.
•Kartlegging av behov for hjelp.
•Oppfølging av pasient og pårørende.

Hvorfor er utredning viktig?
•Vi utelukker andre sykdommer som ligner på demens.
•Din medisin blir vurdert.
•Vi legger til rette hjemmesituasjonen

Du trenger ikke henvisning fra lege for å benytte deg av tjenesten.
Vi kontakter fastlegen din ved behov. Dette skjer i samarbeid med deg og evt. pårørende.

Aktuelle tiltak:
•Tilrettelegging av hjemmesituasjonen.
•Dagsenter og dagaktiviteter
•Matombringing. Det gis tilbud om utkjøring av varm mat.
•Bistand fra Frivilligsentralen (for eksempel følge til lege, frisør og likende).
•Hjemmehjelp.
•Omsorgsbolig.
•Hjelpemidler som støtter hukommelse og bidrar til økt sikkerhet.
•Trygghetsalarm.
•Aktivitetsvenn

Søknadsfrist:
Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det Søknadskontoret som behandler søknaden.

Vi forsøker å gi deg et svar innen 21 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta. Vi kommer vanligvis på hjemmebesøk og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til på forhånd.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 72 49 22 76
E-post: inntaksteamet@agdenes.kommune.no Husk at sensitiv/konfidensiell informasjon IKKE skal sendes på e-post.
Postadresse: Agdenes kommune, Harald Grønningens vei 10, 7316 LENSVIK

Klage:
Får du ikke innvilget tjenesten, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.