Den norske kirke - Agdenes sokn

Kontorlokaler i 1. etasje Agdenes Rådhus.

Sokneprest Lars Sperre
Kontortid: onsdag og torsdag kl 10.00 - 14.00
Telefon: 72 49 22 25
Mobil: 995 99 765
E-post: ls776@kirken.no

Kirkeverge/daglig leder Silje Ysland
Kontortid: hver mandag og torsdag samt onsdag i oddetallsuker kl. 10.00 –15.00
Telefon: 72 49 22 26
Mobil: 909 83 381
E-post: sy776@kirken.no

Agdenes kirkelige fellesråd og menighetsråd:
Leder Marie Davidsen

Telefon: 72 49 27 57
E-post: mariedavidsen545@gmail.com

Nestleder Jorid Landrø
Telefon: 994 38 622
E-post: joridlandro@gmail.com

 

Gudstjenester høsten 2019

 

 

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdloven)


Kirkevalget 2015:

Resultat for menighetsrådsvalget

 

Kirkene i Agdenes
Agdenes kirke
Ingdalen kirke
Lensvik kirke