Agdenes kommune eier flere eiendommer og bygg.

Det er FDV som på vegne av Agdenes kommune forvalter, drifter og vedlikeholder den kommunale bygg og eiendomsmassen.

Noe av det som inngår i den kommunale eiendomsmassen:
Helsesenter, skoler, barnehager, alderpensjonat, omsorgsboliger, brannstasjoner, rådhuset og endel andre kommunale bygg.
Byggningsmassen er lokalisert i Lensvik, Selva og Vassbygda.