Eldrerådet 2015 - 2019 består av:

Karen Abelvik (leder)
Roar Tangvik
Unni Marna Åsmul
Anton Landrø
Johan Arne Selven

Kommunens kontaktperson er Tom Brendmo,
tlf: 72 49 22 43
e-post: tom.brendmo@agdenes.kommune.no