Hvis du har nedsatt funksjon som påvirker hverdagen din, kan du få hjelp av en ergoterapeut.
Du vil få informasjon, råd og veiledning om hvordan du kan ivareta egen helse og mestre dine hverdagsaktiviteter.
I samarbeid med deg, vil vi finne ut hvilke muligheter som finnes for at du skal kunne mestre dagliglivets aktiviteter og gjøremål, samt aktiviteter som er viktig for deg. Dette kan man gjøre ved å trene opp dine ferdigheter, tilpasse boligen og ved bruk av hjelpemidler.
Målet med vår tjeneste er å gjøre hverdagslivet mulig for den enkelte. Vi tar utgangspunkt i brukers ressurser og kompetanse i eget liv. Tjenesten er rettet mot både brukeren, aktiviteten og brukers omgivelser. Tjenesten er rettet mot bruker, aktivitet og omgivelsene.
Ergoterapeuten kan komme hjem til deg eller møte deg der du har behov for tilrettelegging. Du kan også møte opp på kontoret.
Tjenesten er gratis.

 

Ergoterapeuten har kontor på Agdenes rådhus