FDV tjenesten i Agdenes kommune ledes av:
Avd. ingeniør Fouad Benounis
E-post: fouad.benounis@agdenes.kommune.no
Telefon: direkte 72 49 22 33, sentralbord 72 49 22 00.