FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold)

19.11.09

FDV tjenesten i Agdenes kommune ledes av:
Avd. ingeniør Fouad Benounis
E-post: fouad.benounis@agdenes.kommune.no
Telefon: direkte 72 49 22 33, sentralbord 72 49 22 00.

Andre kontaktpersoner:
Teknisk fagleder Ole Edvard Meland
E-post: ole.meland@agdenes.kommune.no
Telefon: direkte 72 49 22 31, sentralbord 72 49 22 00.

FDV er organisert under sektor for næring og drift.

 

 


 

Under FDV-tjenesten ligger disse tekniske tjenestene.

FDV av de kommunale vannverkene.
FDV av de kommunale veiene.
FDV av de kommunale avløpsanleggene, og slamordnigen.
FDV av den kommunale bygningsmassen (herunder renhold og vaktmestertjenester).
Kirkegårdsarbeider (Ingdalen kapellAgdenes kirke og Lensvik kirke)
Forvaltning av renovasjonsordningen gjennom HAMOS.