Tilsyn

Feil og mangler ved ildsted og skorstein er en hyppig brannårsak.
Agdenes brann og feiervesen vil også i år fortsette å prioritere og intensivere tilsynet med boligmassen og det brannforebyggende arbeidet.
Tilsyn med piper, ildsteder og kontroll av andre brannforebyggende og sikkerhetsmessige tiltak i alle boliger gjennomføres hvert 4. år.
Fritidsboliger er unntatt lovpålagt feiing og tilsyn, men kan etter avtale utføres av brann- og feiervesenet.
Tilsynet omfatter også kontroll av slukkeutstyr, røykvarslere og rømningsveier.
Pulverapparat som er eldre enn ti år skal sendes til service, men ettersom service på pulverapparat kan koste like mye som et nytt et kan det være lurt å kjøpe et nytt pulverapparat og bruke det gamle til å holde en liten brannøvelse. Pulverapparat som er gått ut på dato kan leveres gratis til HAMOS miljøstasjon.
Det er ikke nødvendig å sette opp stige når feieren kommer på tilsyn.

Råd og tips for sikker fyring

Effektiv, sikker og økonomisk fyring, er ikke bare å ”hive ved på ovnen”.
Vedfyring krever litt arbeid og kunnskap

Opptenning:
Bruk tørr småkløyvd ved gjerne i kombinasjon med en opptenningsbrikke.
God trekk i startfasen skaper hurtig varme i ildsted og skorstein.
Dette er viktig for å få anlegget i driftstemperatur.

Fyring:
Tørr ved er en god start på en økonomisk og sikker fyring.
Det er viktig å fyre med riktig trekk. Flammene skal ikke stå langt inne i skorsteinen, men det skal heller ikke ligge og ulme i ovnen. Tette hus med gjenstenkte ventiler fører til lite luft i forbrenningen. Forbrenning krever luft. Nye ovner med rentbrennende system gir 30 – 50 prosent mer varme om de brukes riktig, det skal brenne i røykgassene over veden.

Vedlikehold:
Feiing av ovnen før hver fyringssesong er å anbefale da 1 – 2 mm sot setter ned overflatetemeraturen på ovnen med 60 – 80 grader. Feiing av skorstein er etter behov og følges opp av feierne, men blir det forandringer i fyringsmønsteret må vi få beskjed.