Det er kommunestyret i kommunen som har bestemt at vi skal ta imot flyktninger.
Kommunen skal bosette, bistå med å tilrettelegge, veilede og styrke deres muligheter for god og aktiv deltakelse i yrkes- og samfunnslivet gjennom skolegang og praksis. Flyktningene har da plikt til aktivt å følge dette opp etter samme regler som ellers i arbeidslivet.
Gode kunnskaper i norsk og kjennskap til vårt samfunn er selve nøkkelen til å trives i kommunen og å komme i arbeid.
Flyktningtjenesten er svært fornøyd med at ulike bedrifter og etater i kommunen har tilbudt praksisplass til de enkelte.

Flyktningetjenesten har kontor på rådhuset.

 

Du kan lese mere om introduksjonsprogram for flyktninger her https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/

Regler for norskopplæring kan leses her https://www.imdi.no/norskopplaring/

 

Kontaktinformasjon:
Leder for flyktningetjenesten Sofie Theman-Tolonen
Tlf 72 49 22 09/412 96 332
E-post: flykningkonsulent@agdenes.kommune.no
Postadresse: Harald Grønningens vei 10, 7316 Lensvik