Under forebyggende avdeling finner vi personer som driver med tilsyn og feiing.

Feiing og tilsyn skal være behovsrettet, dvs. at brannsjefen i samarbeid med feierne skal vurdere behovet for feiefrekvens etter boligens/hyttens oppvarmingssystem og fyringsmetode. Bakgrunnen for dette er å styrke den forebyggende innsatsen, bl.a. ved at det blir utført særskilt tilsyn og kontroll av piper og ildsteder.

Har du spørsmål om brannsikkerheten hjemme hos deg eller i din bedrift kan du ta kontakt med en av brannbefalet (72 49 22 00) eller feierne (tlf. 72 49 22 28, mob. 957 73 672).

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine nettsider finner du masse informasjon om brannvern, tilsyn, beredskap, elsikkerhet, farlige stoffer, lovverk knyttet til disse områdene og masse annen informasjon.