Frivilligsentralen har aktiviteter som leketreff, strikkekafê, kiosktralle, torsdagskaffe, bistår elever fra valgfaget innsats for andre, ledsagertjeneste, besøksvenn.
Vi har behov for flere frivillige som kan delta i alle aktivitene.

Frivilligsentralen og Nasjonalforeningen for folkehelsen har startet et samarbeidsprosjekt der vi vil tilby frivillige kurs i å være Aktivitetsvenn for demente.
Kurset er også for pårørende.

Frivilligsentralen har sine aktiviteter og kontor til Dagsenteret/Sandvollan.
Vi har åpent tirsdag og torsdag fra kl. 09.00 – 15.00 og første onsdag i hver mnd fra kl.12.00.

I en overgangsperiode på ca.1,5 år kan det forekomme at åpningstidene blir redusert eller endret.
Dette på grunn av møtevirksomhet i forbindelse med kommunesammenslåing og eller kurs.
Slik det ser ut nå vil de ulike aktivitetene ikke berøres.

Frivilligsentralen har kontor på rådhuset.


Leder frivilligsentral Sofie Theman-Tolonen
Tlf 72 49 22 09/412 96 332
E-post: frivilligsentral@agdenes.kommune.no
Postadresse: Rådhuset, 7316 Lensvik